10
TEREMBURA folyóirat - HAWAII MONDA - Ataisz 10 lap - Őstörténeti kutatási magazin

 A Kumulipóban( hawaii eposz) a névtelen szerző az élőlények hosszú láncolatát sorolta fel az első poliptól az emberig, mégpedig olyan emberig, aki méltó volt rá, hogy benépesítse a Földet, majd meghódítsa a Hawaii-szigeteket is. De milyen ember méltó rá, a hawaiiak elképzelése szerint, hogy birtokába vegye a nyolc bűbájos szigetet? Minden bizonnyal a legelőkelőbbek nemzetsége. S csakugyan, maguk a hawaiiak, a hawaii kultúra néhány kutatója és Polinézia s a polinéziaiak számos történetírója a déli tengerek népét — azt a népcsoportot, melynek történelmi feladata volt, hogy végérvényesen úrrá legyen e szigeteken, és nevet adjon nekik — kissé pontatlanul alii néven nevezi, ami hawaii nyelven királyokat vagy előkelőket jelent. A hawaiiak — mármint az igazi, későbbi hawaiiak — e feltételezett elődeiket menehune néven emlegetik, és Tahitin is hasonlóan nevezik egykori elődeiket. Manahunéknek. A polinézek szenthelye a Tahititól északra fekvő Raiatéa szigete volt, ezeket a szigeteket valóban lakta már egy egyszerűbb polinéziai nép. Ők azonban utódaiktól eltérően szinte semmiféle kultúrnövényt nem termesztettek, csupán a vad pandanusz gyümölcsével és azzal táplálkoztak, amit a tenger adott.
A menehune nép társadalmi rendje egyszerű volt. Hawaii első lakói időszámításunk első évezredének elején érkezhettek a szigetre, és valószínűleg a második évezred első felében szorította ki őket a déli irányból jövő aliik második hulláma.
A Hawaii-szigetek emberi történelmének föltételezett első ezer esztendejéről nem maradtak fenn egyértelmű, kézzelfogható bizonyítékok. Illetve mégis. A hawaiiak, akik ma élnek a szigeteken, azt állítják, hogy a menehune nép mégiscsak hátrahagyta ittlétének nyomait Miként a világ minden táján, itt is a kő tanúskodik a régi kultúrákról. A menehune nép állítólag kitűnő kőmegmunkáló és kiváló építő volt. De mindig csak éjszaka építettek, ügyelve rá, hogy a szigetek új lakói meg ne lássák őket. A Hawaii-szigeteken összesen mintegy harminc olyan kőépítmény maradt fenn, melyet a menehune nép művének tartanak, főleg vizesárkok és víztartályok.
Az ide sorolható épületek nagy többsége Kauai szigetén maradt fenn. emberemlékezet óta ezt a szigetet tartják a menehune nép fő lakóhelyének az egész szigetcsoporton. Kauaira érkeztek talán legkorábban, és innen távoztak el legutoljára. Mikor túlságosan elszaporodtak a bevándorolt aliik. Ekkor a királyuk, úgymond, megparancsolta a menehune férfiaknak, hagyják el az „igazi hawaii" családokból származó feleségüket, az elsőszülöttek kivételével hagyják a szigeten valamennyi gyermeküket, és késedelem nélkül távozzanak Kauairól
Néhány menehune állítólag megtagadta a királyi parancs teljesítését, és a tömeges kivándorlás után is titokban a Hawaii-szigeteken maradt. Még Kaumualii is, Kauai utolsó hawaii királya, aki pontos jegyzéket készíttetett szigetállama lakosságáról, megállapította, hogy a kietlen Wainiha-völgy végén, a föld legcsapadékosabb hegyének, a Waialealának ormai alatt hatvanöt menehune él Laau falujában.

Menehunék, törpe, alacsony, alig egy méter magas férfiak és asszonyok, durva, vörös, kellemetlen arcúak voltak.
Állítólag hegyoldalakon, fák odvaiban, barlangokban vagy egyszerű kunyhókban élnek. Kerülték az embereket. Rendkívül szorgalmasak, de mindig csak éjszaka dolgoztak. Tökéletes építők és tökéletes kőfaragók voltak. Ha elkezdenek valamit, általában még ugyanazon az éjszakán be is fejezik. De akire megharagszanak, annak a munkáját tönkreteszik.


 

vissza a startlapra