5
Őstörténeti kutatási magazin

MIÓTA TUDUNK ÍRNI?

Ezen a téren roppant nagy bizonytalanság van az emberekben, és az egész világon nagy ambícióval terjesztett tévhitek és szándékos hazugságok az egész világon azt a képet mutatják rólunk, hogy alapvetően írástudatlanok voltunk, és ha volt is írásbeliségünk, azt is más, nálunk fejlettebb népektől vettük át. Ha valaki mégis megkísérli ezt a rossz előítéletet megkérdőjelezni, akkor megjelennek a magyarul beszélő, de nem magyar lelkületű emberek, és mindenki túlharsogva leszólják népünket. Miután évezredes múltra tekint vissza ez a "hagyomány", hatékonyan újra és újra kiszorítják a közvéleményből az igazságot. Nos, a népünk 6000 éve biztosan tud írni. A legegyszerűbb pásztorember is írástudó volt nálunk. Meglehet, hogy nem ismerte a latin betűket, és ebből azt a téves és gonosz következtetést vonták le nagyvonalúan, hogy írástudatlan. Az ilyen főokosokat szívesen magára hagynám egy kínai faluban. Mire menne ott a latin betűkkel. Ameddig a föld legtöbb népéből csak kevesen tudtak írni, addig nálunk az analfabetizmus valóban ritkaságszámba ment. De nézzük meg, miért terjed rólunk mindenféle negatívum a világban!

E.A.Thompson gusztustalan hazugságai a "Hunok" 
    c.könyvében. 2003-as magyarországi kiadás!!

Értik ugye! Hárfa volt, de pocsolyából ittunk, mint az állatok. Ősi dalaink voltak, és máig is vannak, de lejegyezni már nem tudtuk őket. Elképesztő tudománytalan arrogancia. És volt rá kiadó, aki ezt nálunk jó pénzen kiadta. Imádhatják a hazájukat... A hunok 6040 évvel ezelőtt korszerűsítették a rovás ABC-jüket, mert túl sok jel volt benne. Szóval azóta használjuk a rovásjeleinket, és el is tudjuk még olvasni és értjük is a feljegyzéseinkat. 

Theodorik síremléke

Amit tudtunk, azt is az osztrogótoktól tanultuk, így azután egyfajta "jövevény kultúránk" volt. De azt nem olvashatjuk ebben az épületes forrásokról szóló bevezetőben, hogy mondjuk Teodorik király - aki Ravennában, Velencétől délre  székelt - olyan keresztény templomokat hagyott hátra, amelyek közül több is áll még napjainkban is. Nézzük hát, milyen is volt ez az osztrogót-hun kultúra!Ez itt Teodorik (Theodoric) király sírja. Atilla kortársa volt. 1600 éve építették. A kommentárok azt írják, hogy azért ilyen alakú, mert egy jurtát utánoz. Engem nem emlékeztet arra. De kifinomult és tartós építkezési stílusa napjainkban is elmenne síremléknek. Viszont felmerül bennem: ki kitől vett át kultúrát?

 Ez mutatja azt is, hogy nemcsak jurtában laktunk. Erre több ősi városunk maradványa is rámutat. Érthető az is, hogy miért "engedélyezték" azt, hogy jurtáinkról beszéljünk. Ez illett abba a képbe, amit Thompson felvázolt a hunokról, és amit még velünk is megpróbáltak elhitetni. Ezért kellett átalakítani a későbbi korokban Teodorik templomát, meg azért is, mert ott a sok ezer éves kereszténységünk jelvényeit el kellett tűntetni a máig csodálatos falakról. A sulinet már így ír róla: Terület: Illíria és Itália, főváros: Ravenna. Theodorik (493-526), első barbár uralkodó. Nos nézzük ezt a barbárt, hogy milyen templomokat is állított a keresztények Istenének?! A templom teljes felületét fantasztikus üvegmozaik borítja. Az oltár feletti boltíven látszik Jézus krisztus ősi jele, abban a kis bordó körben. Ebből látszik, hogy ugyanazt követte, mint mi is. A baj nem ezzel adódott. Akkor, amikor ez az ősi templomunk épült, akkor még elterjedt volt az, hogy a papok értették a teremtést. Mondjuk kapásból el tudták mondani a szentháromság értelmét. Miért egység az Atya-Fiú-Szentlélek. Később kihalt ez a tudás, és a tudatlanok meg is ölték azokat, akik még beavatottak voltak. A Gnoszticizmust eretnekségnek nyilvánították. Ugyanúgy, mint a Jézuskövető maniheizmust is. Ezért lett Hiszekegy a Tudokegy-ből. Később ez a tudás már ijesztő is volt, mert egy beavatatlan ezerszer is végigolvashatja az ősi könyveket, magától sohasem fog rájönni a kulcsokra. A zárak csukva fognak maradni előtte. Egy újabb megvilágosodott kell hozzá, akinek az Isten megmutatta a világ és a teremtés működését. A falakon lévő képeken latin betűs feliratok vannak, ami azt mutatja, hogy Teodorik király igényelte és ismerte ezt az írást. Ugyanígy van a szent koronánkon latin és görög felirat is. De nem árt tudni, hogy az etruszkok sok évszázaddal megelőzték a római kultúrát, és rovásírásos írásbeliségünk volt. Ezt már az olasz kutatók is állítják. Ez a rovásírás más, de nagyon sok hasonlóságot mutat a székely-hun rovásírásokkal. Infravörös kamerával eléggé jól olvashatókká váltak az ókori textilre írt írásjelek. Ebből is sokféle van. 
 

etruszk rovások

Roppant gyanús, hogy felül kellene vizsgálni ezt a megfejtést, mert túl sok az azonos jel az írásunkkal, de más hangértékekkel jelölték őket. A zárójeleknél bizonytalan a megfejtő, és máshol is annak kellene lennie, mert maga a nyelv napjainkra már senki számára nem ismert. Vagy ezt is ómagyarul kellene elolvasni, mint a moszkvai papiruszt?

egy cseh lapról

Igaz, hogy ennek már kialakult tudománya van, de hadd mondjuk hozzá valamit. A hieroglifáknak is volt tudománya, és ugyan tanították, és sokan éltek ebből, de tévedést tanítottak. Sajnos a textilre írt szövegek jelentősen elhalványodtak, és már szinte teljesen olvashatatlanná váltak, de az infravörös tartományban újra megjelentek az ősi írásjelek. A népek ragaszkodnak a házukhoz, és ahhoz a területhez, ahol megszülettek. A hettiták, etruszkok agyonhallgatott ókori népek, és ugyanúgy lepogányozták, lebarbározták őket, mint ahogyan a hunok népeit is. Írásunk sokkal praktikusabb volt, mint a mára megszokott latin betűk, mert minden hangzónkra volt egy írásjelünk, sőt, néhány kettős mássalhangzónkra is, mert a valamikor, Anyahitától tanult Földön kívüli eredetű írásunk sokkal több jelet tartalmazott, mert ott a kerubok nevei is szerepeltek, mint önálló írásjelek. Ezeket Agaba 6040 évvel ezelőtt egyszerűsítette, hogy többen legyenek az írástudók. A Föld távoli vidékein az eltelt évezredek alatt romlott a jelek tisztasága, elváltoztak, ezért az írást őrző mesterek időről időre újra rehabilitálták azt. Csak a teljesen elzárt területeken ez a taktika nem mindig működött, ezért azután több írás is kialakult. Azért olyan elfeledettek ezek az ABC-k, mert ügyes kezek mindent el akartak tüntetni a kitalált történelem útjából, de a hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát. Azért kellett elmismásolni a dolgot, mert az írott történelmet vissza akarták szűkíteni arra, hogy a görög-római vonallal induljon. Minden, ami ez előtt volt, szépen lassan ködbe vész, mert módszeres szalámi taktikával eltüntettetett. Minden megnyilvánulás, ami ennek ellen akar szegülni, szemben találja magát az elbagatellizálás és az ellehetetlenítés minden szintű rohamával. Ez kortól és helytől függő, de folyamatos. Akinél ilyen írást találtak, halálnak halálával halt meg. Erre jó utalás, hogy könyvtábla alá bekötve találtak rá az egyik ilyen ABC -nkre.  Mert ki kellett irtani tudásunk és vallásunk írmagját is. Akinek nincs őse, az nincstelen senki. Miután az egész Itáliai őskultúra  összefonódott volt a hun ősnépekkel, így azt is igyekeztek kihagyni a történelemből.

Ezzel ugyan elveszett a lényeg, elveszett Európa őstörténete, de megmaradt a világi hatalom a hazugok kezében. Ezért idéztem Thombson dehonesztáló sorait rólunk, a hunokról.  Mert a százszor elhazudott hazugság megszokottá válik, mint a reklámban elhazudott "intelligens" mosópor. Új módszerek alakultak ki a népirtásban. Sokkal fondorlatosabbak, mint a "hagyományos". A tömegsírok helyett génmanipulált élelmiszerek, üdítők, cigaretták, illatszerek és mosóporok, amelyek csak két-három generáció múlva ható, lassan ölő mérgek, amelyeket semmiféle szokásos műszer nem jelez. Nézzél csak utána a DDT rovarirtó történetének, ami kommulálódott, felhalmozódott a szervezetben, és a későbbi mérések szerint olyan mértékben átmérgezte a Föld lakosságát, hogy még a minden növénytermesztéstől  nagyon távoli eszkimó anyák tejében is annyi találtatott, hogy ezt biohazárdnak lehetett minősíteni. Itt főképpen a felelőtlenség volt a domináns, nem a céltudatos népritkítás. Minden harmadik gyermek a Föld környezeti szennyezettsége miatt hal meg. 2004-es felmérés. Ennek ellenére a "zöldek" még mindig csak a politika perifériájáról szólalhatnak meg, és a média ezt is igyekszik nevetséges színben feltűntetni. Ez pontosan ugyanaz a módszer, amelyet népünk kultúrájának és történelmének a felszámolása során megtapasztaltunk. Ha rákeresel a "rovásírás" címszóra, több helyről, vagy innen is ingyen letöltheted a gépedre ősi írásunk modern ttf betűkészleteit.

A lap elején Teodorik személyének meghamisításáról beszéltem. Itt erre mutatok egy nyilvánvaló példát az egyik ravennai  templomából. A hamisító feledékeny volt. Itt hat kisebb és két nagyobb függöny látszik a képen. Eredetileg itt a hat Atya (amelyből az egyik a MIatyánk) és a két Teremtő képe volt. A hat atyának még halványan kilátszik a glóriája. Figyeljük meg a felső sorban lévő 11 ablakot, amely nem más, mint a 11 elérhető dimenzió  (teremtés) szimbóluma. A régi mozaikokat a későbbi fanatikusok átrakatták, de például az oszlopokon öt helyen is megmaradt a régi szereplők keze. Ha letöltöd a lapokat, némelyik kép részletesebb és nagyobb az itt megjelenítettnél. Például ez a kép is. Személyesen is jártam ebben a régi templomban. 

 

Jobbról egy etruszk agyaghasáb, középen egy etruszk szövetre írt írásunk, és balról egy mezopotamiai sumer agyagtábla. A szokás az szokás. Ezek mind a mi régi írásbeliségünk maradványai. Mindenki igyekszik elvitatni tőlünk, és ebben leginkább a hazai kutatók jeleskednek. Nagy ambícióval tagadnak mindent, ami a múltunkat igazolni látszik.

6040 éves írásjeleink

A kép szövegéből is kiderül, hogy nem Istenek, hanem istenségek szerepeltek a listán, amelyekről mind az öt világvallás megemlékszik, de ennek értelmezésében is megjelent a rosszindulatú ferdítés. A legtöbb vallás elkövette azt a hibát, hogy acsarkodott a többiekre. Pedig ha egy Isten van, akkor EGY van. Az istenség a keresztény vallásokban a kerub, arkangyal formákban élt tovább. Jézus kerub, lélekneve a jobb alsó sarokban olvasható. Ő a magyarok Istene.

A felette látható Isten jel a mai napig megmaradt, mert ezt a jelet hordják a kezükben a püspökök, és a római pápa is. Ez Isten teremtésének első pillanatát ábrázolja. Jól mutatja, hogy mióta vagyunk bizonyosan keresztények. Ezért olyan nehéz kihazudni a történelemből. Ez egyszerűen azért van, mert minden korban megjelenik kultúránk, ami azért lett ledegradálva és más, "kihalt" népek kultúrájává varázsolva, mert semmiféle kitérő sem használt. Erre magát az egész népet és annak írását nyilvánították kihaltnak. Ezután komoly ambícióval akadályozták a kutatókat, és meghamisították a tananyagot. Idővel a hamisítás hagyománnyá válik.

 

Ez a legöregebb írásunk ABC-je. Érdekes, hogy az e jelünk jobbra írt, tehát tükörképes alakban) fennmaradt az angol (kelta!) területen, (&) mint "et" jel. A k, ok jel kis négyzete a kínaiban van meg. Ott a négyzet vízszintesen áll.  KO-nak mondják. Jelenése száj, nyílás. A magyar OK szó mondja meg a másik értelmét. Ez a száj a világegyetem oka. Ez okoz mindent. Ez az időforrás jele. A másik típusú forrás is megvan a jelek között, ezek az f és ly jelek. LY-nal csak egy szavunk kezdődik. A LYUK. (A száj is lyuk) Ezen jön ki a HANG. A H jele jól mutatja ennek értelmét, és ez a hang, hullám, harsog, határ, hahota, harsány szavunkban is megjelenik. Az ANG szóval külön is érdemes foglalkozni. Az "égi G" értelemmel a Nap hangját jelenti. Itt a Nap rendszerében ez a domináns.

A KEZDŐLAPRA A KÖVETKEZŐ LAPRA