1
Őstörténeti kutatási magazin
 

ŐSTUDÁSUNK

Őstörténetünk sokkal régebbi, mint a közismert és iskoláinkban tanított tananyagunk, és régebbi annál is, mint amit a legmerészebb kutatók feltételeznek. Most 2004 március 21-től 6045 évet írunk. Ez régebbi a zsidó időszámításnál, mert ők 700 évvel utánunk érkeztek a Földre, amit mi Joli-tóremnek nevezünk. Ez az elnevezés nem valamiféle hitbéli eltévelyedés következtében keletkezett, és az elnevezés évmilliókkal régebbi. A hun nép  hozzávetőlegesen 70000 éve nevezhető hunnak, és persze ugyanígy magyarnak is, miután Hunor és Magor és Bor édestestvérek voltak. Utóbbit már nem is tanították nekünk, és ha belegondolok, már Hunort is torzítva, mert a hunokat kiveszett népnek híreszteli a nyugati tudomány, akik írni sem tudtak, buták, barbárok, nomádok, senki-fiák. Thomson Hunok című könyvében minden dehonesztáló megjelent a hunokról, amit egy ilyen előítéletes és beképzelt pöffeszkedő csak ki tudott eszelni rólunk. Álljon itt mártírunk, Szent Patak sok ezer éves palatáblája, amelyen jól olvashatók ezek a nevek ősi írásunkkal, amelyet még Anahita szíriuszi ősanyánktól tanultunk. Az írásjelek mellett előrelátóan szavak is vannak, amelyekről rá lehet jönni  a jelek kiejtésére is. Középen a függőleges sorban olvasható a három ősünk neve.


Kattints a képre

Balra fenn abban a csillagalakban rendezett fura betűhalmazban minden irányból SAMAS Napszerán neve áll. Patakot, Koppány vezér főpapját szörnyű kínok között kibelezték, de az általa őrzött több ezer éves ereklyéket életük kockáztatásával is megőrizték ma is élő leszármazottai. Ez egyik legősibb írásos emlékünk. Ez egy tantábla. A bal függőleges sorban a betűk láthatók. Érdekesek a többi táblák is, amelyekről a TEREMBURA filozófiai folyóiratban olvashatunk. A startlapról elérhető. Az ablak sorozat 28-29 -es lapján erről több információt találni. Minden ellenkező igyekezet ellenére még megvannak azok az írásos emlékeink, amelyek napnál világosabban bizonyítják ősi eredetű (6000 éves) kereszténységünket. Azért pusztították ezt az írásbeliségünket, hogy párszáz év után azt lehessen ránk mondani, hogy nem is volt semmiféle írástudásunk. A Samas felirat egyúttal azt is bizonyítja, hogy nemcsak írásbeliségünk volt, hanem olyan tértechnológiai ismeretünk is volt, amelyben már megoldott volt a téridő szerkezete, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy bejárhassuk a kozmosz mára elérhetetlennek gondolt irdatlan távolságait. Vagyis nem a Napot imádtuk, mert azt is tudtuk, hogy működik a Galaxis egésze.

A többi politikai, fajgyűlöleti, és vallási hazugság, amellyel népünket besározni igyekeztek. Ez az itt mutatott ereklyénk legalább ezer éves, de vannak sokkal régebbi emlékeink és kincseink is. Sohasem létezett külön hun és magyar írás, mint ahogyan ilyen külön népek sem voltak. Ezt a történelem hamisítók eszelték ki. Feljegyzéseink 6000 évnél régebbi időkről is közölnek adatokat, és senki se higgyen a jövevényszavak meséinek. Azok a népek és nyelvek, akitől állítólag átvettük a szavainkat, még egyáltalán nem is léteztek. De ezeket az ősi írásainkat mégis el tudjuk olvasni. Szavaink jól megismerhetők, és ez világosan rámutat arra, hogy nyelvünk felszámolásán munkálkodnak azok akinek a védelmén kellene dolgozniuk, mert mitőlünk kapják a fizetést.

Ez a szelleműző sír-mandala Amerikába menekült testvéreink alkotása, mondhatnánk úgy is, hogy egyfajta ördögűző eszköz, amivel a halottak síbeli nyugalmát igyekeznek biztosítani. Temetőkbe szokták kiakasztani. Valami maradi babonának tűnhet egy materialistának, de azért ne felejtsük, hogy minden híresztelés ellenére az emberek legalább hetven százaléka napjainkban is vallásos. Ez nem valami elmaradottság eredménye, hanem a lélek szüksége, amivel kapcsolódni tud a világhoz. Mert a világhoz kapcsolódni kell, tartozni kell egy közösséghez, ahol a szeretet és az összetartozás érzése feloldoz a napi gondok alól. Remény kell. A materializmus a reménytelenség világa, mert lélektelenül él, és lélektelenül hal meg benne az egyén. Őstudásunkban éppen ez az összetartozási élmény nyújtotta a menedéket. Ezt az összetartozást, ezt az életszentséget vette el tőlük a felfokozott rohanás. Elenyésztek a szertartásaink, amelyek az élet minden területén és minden esemény mentén segített eligazodni a világban. Ha tudod, hogy mire mit kell lépni, csökkennek a félelmeid, és ezzel életed nyugalommal és derűvel tudod élni. Ez az indián mandala is arról mesél, hogy készítői a teljességben éltek, amelyben a testen túl a léleknek is jut hely, így az elvesztett társ vagy hozzátartozó sem vész el véglegesen, hiszen a lelke tovább él, és amennyiben szeretetben éltek együtt, megteheti azt is, hogy szeretteivel marad még egy ideig. Itt nem valami gonosz kísértetre kell gondolni, hanem ugyanarra a kedvesre, akivel életében is jól kijöttünk. Ez a sírmandala éppen a rossz szellemek elriasztására készült, és a bal oldalán megfigyelhető szimmetriavesztés és a fonalmandala nyolcas szimmetriája jelzi azt, hogy az akitől ezt tanulták, még pontosan értette az energia szerkezeti felépítését. A hat függőgolyó a tollakon a téridő rezgéseiről látja el energiával a mandalát. Ez nemcsak érdekes néprajzi emlék, hanem működik is. Bárki készíthet ilyet. Nyugodtabbak lesznek az álmai.

A "primitív" emberek körében kevés a lelki beteg, mert tudnak a lelkükről. Ha valaki a természettel összhangban és és együttműködésben éli a napjait, élete és halála is egy egésznek a része lesz. A léleknek nemcsak empatikus megértésre van igénye, hanem feloldozásra is, mert csak így nyerhet valódi nyugalmat. A lélek nem test, csak valami, ami átjárja a testet. A szellemesség nem lepedős szellemet jelent a nyelvünkben, hanem ötletességet, találékonyságot. A hunok a Föld egyik ősnépe, és tudásunk és szeretetünk a lelkünk mélyén elveti a gyűlölködést. Ez nem élhet együtt egy néppel, mert ez a nép saját magát mérgezi ezzel. Ugyanígy pusztító az önsajnálat is. Vigyázzatok erre a csapdára. A gonoszság a gonoszt is elpusztítja. Kell a megbékélés.

Talán furcsa, hogy mindjárt az első lapot sírdíszekkel és sírkeresztekkel kezdjük, de mindkettő olyan díszítőelemeket hordoz, ami messze túlmutat a temetésen, és az elmúláson. Az indián mandala és a kereszt is a térenergia alapelveit hordozza. A sírmandalán hat függő van, hat "antennával", mert maga a toll jó vevőantenna a természeti erőre. Ezért hordták fejdíszként is az indiánok, és más ősi szertartásokat megőrző népek is.  A hetedik fagyöngy a mandala közepén van, és ez képviseli a vízerőt és egyúttal a női princípium jelentős, centrális szerepét is megjeleníti. A fonallal becsavart kör a forrás alapelvét jelenti, A fizikában hasonló a string. Ez egy cirkuláris string, egy toroid, ami a végtelenséget szimbolizálja, de egyúttal a magába zártságot is jelenti.
 

Az erdélyi sírkeresztek ugyanezt az erőt idézik. Persze erre nemcsak a temetőben van szüksége a lelkeknek, mert ugyanezt a menyasszonyládáinkon is ugyanúgy meg lehet találni. A szentlélek erejét rezonálja, és ezzel közeli és távoli környezetét is harmonizálja. Egy ilyen jól megszerkesztett mandala jó harmóniát teremt az egész házban. Mára már csak kevesen értik, hogy miért, de nem is az a legfontosabb, hanem az, hogy használják. A világnak nagyon nagy szüksége van erre a belső békére.

Az indián mandala felső részén lévő fagyöngy a hordozó erőt takarja, a NAGY anyát, Nut istennőt, aki magában hordja a világot. A székelyföld szokásait hordozó kőkereszt ugyanezeket az alaperőket idézi a sír megvédésére. Itt hatszirmú "virágot" láthatunk, ami nem más, mint a mindenható megjelenítése. Ebből kettő is van, mert valóban az univerzum a saját paritását is hordozza, vagyis anyagot és antianyagot is. Így azután logikus, hogy az antianyagot egy ellenkező perdületű téridő tarthatja a tartós létezésben, vagyis létezik egy "anti-tér is. Több indián mesében eléggé világosan utalnak erre a valamikori tudásra. A kereszt tetején lévő forgórózsa ismerős lehet a kedves olvasónak Indiából. Persze ez is egy Univerzális, tehát nem a Földre korlátozódó szimbólum, amely a téridő jellegét, elvét és dimenzió-szerkezetét jelenti, amihez képest India, vagy akár az egész Föld is csak egy jelentéktelen porszem. Azért választottam ezt a két jelet indulásnak, mert más-más kontinensekről valóak. Az ősi Samas jelünk is jól beleillik ebbe a logikai sorba.  Ugyanezt a hatos szimmetriát hordozza. Ordoszból hoztuk magunkkal.

STARTNEXT-KÖVETKEZŐ